top of page
junansei logo 2022.png

Kobudo

Traditioneel Japans zwaardvechten

Wat is het?

Wat is het?

Kobudo is een Japanse krijgskunst die zich richt op wapentraining. 

 

In deze lessen worden de vaste vormen (kata) uit de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu beoefend. Dat is een traditionele zwaardschool die leert om het zwaard te hanteren tegen verschillende wapens zoals zwaard (boken), staf (bo) en hellebaard (naginata).

 

Deze kata worden in tweetallen met houten wapens getraind. Daarnaast worden ook diverse solo-vormen van het iai-jutsu, het trekken van het zwaard geoefend met boken of iaitõ.  

Naast de naam Kobudo komt ook de naam Kenjutsu (zwaardtechnieken) voor. 

Waar en wanneer?

Lessen voor kinderen

EEN MIX VAN MODERN EN TRADITIONEEL

Deze jeugdlessen zijn uitdagend, moeilijk en leuk. Er worden verschillende zwaardtechnieken en kata (vaste vormen) beoefend. Er worden vormen uit een de oude, traditionele zwaarstijlen (katori) getraind, maar ook zwaardtechnieken uit het Aikido en Ju-Jutsu.

 

Voor de veiligheid wordt er met houten oefenzwaarden (boken) getraind. Er worden oefeningen gedaan in het hanteren van het Japanse zwaard tegen diverse wapens, zoals zwaard (boken), staf (bo) en voor de meer gevorderden ook hellebaard (naginata).  Er wordt meestal in tweetallen geoefend, maar er zijn ook een aantal oefeningen van het trekken van het zwaard die alleen uitgevoerd worden. 

 

Naast de traditionele vormen met houten wapens, trainen we in de jeugdlessen ook met zachte stokken, zodat er meer op snelheid getraind kan worden. Het trainen met de stokken leent zich ook uitstekend voor verschillende vormen van sparren (randori). 

 

De lessen zijn iedere vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur in Voorschoten en zijn voor kinderen vanaf 7 jaar en ouder. Maak hier afspraak voor een gratis proefles.

Lessen voor kinderen
kobudo%20-%20kopie_edited.jpg
nog%20niet%20gebruikt_edited.jpg

Waar en wanneer is het?

Bij Budocentrum hebben we lessen voor volwassenen en voor kinderen vanaf 7 jaar. De lessen zijn in gymzaal Frans de Vette, Kuyperbrink 11 in Voorschoten.

Volwassenen en 14+:

  • Dinsdag 19.00-20.00 uur

  • Vrijdag 18.30-20.00 uur

Kinderen 7-13 jaar:

  • Vrijdag 16.00-17.00 uur

 

K%2C%20Vecht0301_edited.jpg
0TODASam%20Sosef110413000_edited.jpg

Geschiedenis

De Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu betekent 'de hemelse, waarachtige, juiste traditie van de Katori Shinto school' of 'de martiale traditie van de weg van de goden'. De stijl is in 1447 gesticht door Iizasa Choisai Ienao in de Chiba provincie in Japan.

 

Tenshin Shoden was oorspronkelijk bedoeld voor de krijger (bushi) of soldaat (heiho). In het Chinees betekenen deze karakters echter vredig of kalm. Het hart van de leer heeft dus een dubbele betekenis.

 

Choisai geeft in zijn leer aan dat het niet goed is om mensen te doden. Wanneer iemand alleen over een vernietigende kracht bezit, dan zal hij zichzelf en zijn omgeving niet verder ontwikkelen.

 

In de krijgskunsten is het belangrijk dat een beoefenaar sterk is, maar het is net zo belangrijk dat hij zijn kracht niet onthult en reikt naar een hogere vorm van menselijke wijsheid. Daarom noemde Choisai 'heiho' ook de weg van de vrede.

Geschiedenis
Oorsprong in Japan

Oorsprong in Japan

De traditionele leer van de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu is lang niet toegankelijk geweest voor mensen van buiten Japan. Tot een aantal jaar geleden waren er in Japan twee bekende Katorischolen die ook contact hebben met het buitenland.

 

De school van Yoshio Sugino (1904-1998) is in 1927 opgericht in Kawasaki. Yoshio Sugino was sinds de jaren 1920 een direct leerling van Ichizo Shiina. Vanaf het eind van de jaren 1980 reisden Yoshio Sugino en zijn assistent Goro Hatakeyama (1928-2009) regelmatig naar Europa om trainingen te verzorgen. Esther heeft in 2008 en 2009 een aantal intensieve trainingen van Hatakeyama sensei gevolgd.

 

Na zijn dood werd Yoshio Sugino opgevolgd door zijn zoon Yukihiro en verliet Hatakeyama Sensei de Kawasaki Dojo. De andere school staat onder leiding van Risuke Otake (1926-) en is gevestigd in Narita. Otake Sensei is de officieel aangewezen vertegenwoordiger van de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.

 

Zoals in elke oosterse krijgskunst ontwikkelt ook in de Katori Shinto Ryu iedere leraar zijn eigen manier van uitvoering en interpretatie van de technieken. Dit is een logisch en onvermijdelijk proces in een toegepaste kunst is.

 

Zo zien we dat in de loop der tijd de benaderingswijzen van Yoshio Sugino, van zijn zoon Yukihiro en van Goro Hatakeyama zich ten opzichte van elkaar zijn gaan onderscheiden en zijn de afwijkingen ten opzichte van andere stromingen binnen de Katori groter geworden. 

 

Dat is op zich niet erg, zeker niet omdat de verschillende benaderingen ook veel overeenkomsten hebben, namelijk veel aandacht voor basistraining, weggedraaide lichaamshouding; bovenlijf maximaal afgeschermd, nadruk op lichaamsverplaatsing naar opzij i.p.v. naar achteren, bewegen vanuit de heupen en niet alleen vanuit de armen, centrumcontrole, werken met een dynamische en steeds wisselende afstand, ontspannen, gecontroleerd en zacht uitoefenen van technieken.

Stamboom
mochizuki%2Bfloquet_edited.jpg

Stamboom

DE GROOTMEESTERS IN DE GESCHIEDENIS

Yoshio Sugino

- Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu -

&

Minoru Mochizuki

- grondlegger Yoseikan stijl -

 

 

Edgar Kruyning 

- Budo Academy Physical / SOGO BUDO-

 

Esther & Sam

- Budocentrum Junansei -

edgar sugino - kopie.jpg
Van grootmeesters tot Voorschoten

Van grootmeesters tot Voorschoten

Esther en Sam trainen kobudo bij Edgar Kruyning van Budo Academy Physical in Ede.

 

Edgar is een direct leerling van Yoshio Sugino. Hij is in de jaren '90 van de vorige eeuw diverse malen voor periodes van drie maanden in Japan geweest. Hij heeft in die periodes veel tijd met Sugino en Hatakeyama doorgebracht en zich verdiept in de leer van de Katori. Een aantal van de principes van Sugino staan vastgelegd in het handboek Budo Kyo Han uit de periode rond WOII, aangevuld met mondelinge instructies van Sugino zelf en zijn assistenten. 

Esther en Sam trainen sinds 2008 bij Edgar Kruyning in Ede. Tot 2015 gingen ze vier keer in de week naar Ede om daar zo'n 20 uur per week te trainen. Dit was een hele intensieve periode en heeft enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van Esther & Sam.

 

Vandaag de dag vallen er nog steeds lessen uit die periode ineens op hun plaats. Nu, met een uitgebreid lesrooster van Junansei en kleine kinderen is veel trainen wat lastiger, en proberen ze als het kan les in Ede te volgen.

 

Het is heel bijzonder dat we als dojo en zo'n korte stamboom lijn hebben naar de Japanse grootmeesters!

Aangesloten bij de bond

Budocentrum Junansei is met het Kobudo aangesloten bij de landelijke organisatie SOGO BUDO.

 

Deze organisatie behartigt het technische aspect en de algehele filosofie/visie van Budo en heeft als doelstelling om de beoefenaars van verschillende Budodisciplines te verenigen vanuit een all-round visie. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele budoprincipes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele stijlen. 

SOGO BUDO organiseert een paar keer per jaar centrale training voor de verschillende disciplines, twee keer per jaar landelijke examens, extra trainingen voor het lesgevend kader en diverse wedstrijden voor jeugd en senioren. Lid worden kan via www.sogobudo.nl en SOGO BUDO is ook te vinden op Facebook!

bottom of page