top of page
junansei logo 2022.png

Aikido

Budocentrum Junansei
Vechtsportlessen
voor kinderen &  volwassenen

Een sierlijke krijgskunst waar je leert om alles wat op je afkomt om te buigen of te controleren met zo min mogelijk schade voor de ander

Wat is het

De term is opgebouwd uit de karakters 'ai', harmonie; 'ki' levensenergie, en 'do' weg en betekent vrij vertaald “de weg om in harmonie te komen met ki”.

 

Het woord ki heeft een uitgebreide betekenis en staat naast levensenergie ook voor natuur en de medemens.  Het is een sierlijke krijgskunst waar het erom gaat om een aanval te begeleiden, controleren en te neutraliseren. 

 

Budocentrum Junansei biedt Aikidolessen aan voor volwassenen en voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Wat is Ju Jutsu
Oorsprong
aikido%202_edited.jpg

Lessen voor kinderen

PERSOONLIJKE GROEI STAAT CENTRAAL

Er is een grote variatie aan klem- en werptechnieken en wordt tevens gekenmerkt door haar eenvoud en ontspanning. In de jeugdlessen zijn de technieken aangepast, zodat ze veilig beoefend kunnen worden door kinderen. 

Er zijn in onze stijl doorgaans geen wedstrijden, maar het richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de beoefenaars. Dit betekent dat de kinderen door de fysieke oefeningen leren omgaan met stress en spanning, waardoor ze zelfverzekerder worden en sterker in hun schoenen komen te staan.

 

In de lessen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van motorische en mentale vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan valbreken, balans en lichaamshouding, stevig staan en een goed middelpunt hebben. Uiteraard zijn wederzijds respect en discipline belangrijke pijlers in de lessen. Dit is essentieel om iedere krijgskunst op een veilige en verantwoorde manier te kunnen beoefenen. Daarnaast worden een aantal oefenvormen op speelse en dynamische wijze aangeboden, zodat de Aikidoka’s ook veel plezier hebben in de lessen.

aiki_edited.jpg
aikido%20-%20kopie_edited.jpg

Oorsprong

Waar komt het vandaan?

O-Sensei Morihei Ueshiba (1883-1969) heeft vanuit het Daito Ryu Aikijiujitsu, een krijgskunst rechtstreeks uit de tijd van de samoerai, de Aikidostijl ontwikkeld. Het gaat het erom dat je leert om continu je balans te behouden, in harmonie met de aanvaller te bewegen en gebruik te maken van zijn kracht, snelheid en aanvalsrichting.

 

Aikidotechnieken gaan niet in tegen de kracht van een aanvaller, maar maken er juist gebruik van om de aanval te neutraliseren. Wanneer de Aikidoka in harmonie komt met zijn eigen energie, ontstaat de mogelijkheid om in harmonie te komen met de energie van de tegenstander. Daardoor kan de Aikidoka de eigen energie en mogelijkheden optimaal benutten en de tegenstander met een techniek onder controle brengen.

 

Het curriculum kent een grote variatie aan klem- en werptechnieken en wordt tevens gekenmerkt door haar eenvoud en ontspanning. Een aanval wordt als een probleem beschouwd wat met een techniek opgelost kan worden. Dit klinkt heel simpel, maar het is best lastig om je te richten op iemand anders en dan tegelijkertijd complexe handelingen te verrichten. Door dit te oefenen, leren mensen om om te gaan met stress, dingen die op je af komen te ontwijken en begeleiden, en overzicht te houden in chaotische situaties.

 

Deze vaardigheden kunnen ook goed worden toegepast in het dagelijks leven, wat maakt dat het meer is dan een sport alleen. 

aikidoesther_edited.jpg

Onze stijl heeft haar oorsprong in Japan

De stijl Ju-Jutsu die we bij Budocentrum Junansei beoefenen is het Yoseikan Ju-Jutsu. Gevorderde beoefenaars van het Yoseikan Ju-Jutsu zijn te herkennen aan de rode streep door de zwarte band. Het Yoseikan Ju-Jutsu is de stijl die Minoru Mochizuki (1907-2003) doceerde in zijn eigen Yoseikan dojo in Shizuoka, Japan. Minoru Mochizuki is een direct leerling van drie zeer bepalende grootmeesters: 

Jigoro Kano (1860-1938) - grondlegger van het Judo

Morihei Ueshiba (1863-1969) - grondlegger van het Aikido

Gishin Funakoshi (1868-1957) grondlegger van het Karate

 

Vanuit deze basis heeft Mochizuki zijn eigen visie ontwikkeld en deze uitgedragen vanuit zijn dojo in Shizuoka, Japan. De dojo kreeg de naam Yoseikan, wat is opgebouwd uit de karakters 'yo' doceren/ontwikkelen, 'sei' waarheid/juiste en 'kan' plaats. Vrij vertaald betekent Yoseikan: 'de plek waar een ieder voor zichzelf moet bepalen en ontdekken wat goed is'. 

 

In deze visie worden de verschillen in lichaamsbouw, motorische vaardigheden en geestelijke bekwaamheden gerespecteerd. Hierdoor bepaal jezelf, langs welke weg je jezelf wilt ontwikkelen. Er worden geen standaard oplossingen aangeboden voor een probleem, of een vaste oplossing voor een bepaalde trainingssituatie, maar een variëteit aan alternatieven waaruit je zelf een geschikte keuze kunt maken. Kenmerkend is dat het erg praktijk gericht is en zelfverdediging altijd een prominente plaats binnen de benadering heeft.  

 

Oorsprong in Japan
moriheiueshiba3.jpg

Stamboom

DE GROOTMEESTERS IN DE GESCHIEDENIS

Morihei Ueshiba

- grondlegger Aikido -

↓ 

Minoru Mochizuki

- grondlegger Yoseikan stijl -

 

 

Edgar Kruyning

- vertegenwoordiger Yoseikan in NL -

 

↓ 

Esther & Sam

- docenten van Junansei -

edgarmochizuki.jpg

Het Yoseikan Aikido in Nederland

De stijl die we bij Budocentrum Junansei beoefenen is het Yoseikan Aikido.

In de loop der tijd zijn er verschillende stijlen ontstaan. De directe leerlingen van Morihei Ueshiba volgden zijn ontwikkeling en werden gevormd door Ueshiba’s lessen en zijn eigen ontwikkeling. Zo trainden bijvoorbeeld de leerlingen uit de vroege periode toen Ueshiba nog jong was en fysiek sterk, terwijl de latere leerlingen opgeleid zijn terwijl hij fysiek een stuk ouder was en zijn focus meer op het spirituele had. Veel van deze leerlingen hebben vanuit deze achtergrond hun eigen stijl ontwikkeld. Zo heb je bijvoorbeeld Aikikai met diverse afsplitsingen, Yoseikan-, Tendoryu-, Tomiki-, Yoshinkan-, Tissier-, Iwama-, Ki-Aikido, en Aikibudo. Bij Budocentrum Junansei beoefenen we het Yoseikan-Aikido.

 

Het Yoseikan-Aikido is de stijl zoals die door Minoru Mochizuki (10e dan) in de jaren 1950 in Europa werd geïntroduceerd. Minoru Mochizuki was een directe leerling van Morihei Ueshiba eind  jaren 20 van de twintigste eeuw, tijdens een periode waar het budo van Ueshiba nog volop in ontwikkeling was. Ueshiba noemde het in die tijd nog Aiki-Jujutsu. Kenmerkend is dat het in die tijd erg praktijk gericht was en zelfverdediging altijd een prominente plaats binnen de benadering heeft gehad. 

 

Minoru Mochizuki was als hoofd uchi deshi (inwonend student) verantwoordelijk voor de scholing van veel latere docenten. Hij is door Ueshiba gevraagd om de dagelijkse leiding in de Aikidodojo op zich te nemen, maar hij koos ervoor om zijn eigen stijl verder ontwikkelen in zijn eigen dojo in Shizuoka, Japan. Deze dojo kreeg de naam Yoseikan, wat vrij vertaald betekent: 'de plek waar een ieder voor zichzelf moet bepalen en ontdekken wat goed is'. Morihei Ueshiba heeft dit altijd gesteund en kwam regelmatig langs in de Yoseikan dojo om te doceren en ideeën uit te wisselen. Minoru Mochizuki is een van de weinigen die door Ueshiba zelf hoog gegradueerd is.

 

Edgar Kruyning is een direct leerling van Minoru Mochizuki. Edgar Kruyning heeft in de jaren '90 van de vorige eeuw vele maanden in Japan bij Minoru Mochizuki getraind. Hij heeft verschillende budo disciplines op deze manier heel dicht bij de bron mogen ervaren. In 1995 heeft Edgar Kruyning persoonlijk toestemming gekregen van Minoru Mochizuki om het Yoseikan-Aikido en Yoseikan-Ju-jutsu in Nederland te introduceren en te vertegenwoordigen. Na het overlijden van Mochizuki in 2003 heeft hij de ontwikkeling van het Yoseikan-Aikido vanuit dezelfde visie voortgezet. De huidige leermethode legt daarom ook veel nadruk op de praktische toepasbaarheid voor zelfverdediging, met behoud van de traditionele en karakteristieke eigenschappen. 

 

Esther & Sam trainen sinds 2008 bij Edgar Kruyning in Ede. Tot 2015 gingen ze vier keer in de week naar Ede om daar zo'n 20 uur per week te trainen. Dit was een hele intensieve periode en heeft enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van Esther & Sam. Vandaag de dag vallen er nog steeds lessen uit die periode ineens op hun plaats. Nu, met een uitgebreid lesrooster van Junansei en kleine kinderen is veel trainen wat lastiger, en proberen ze twee keer per week een les in Ede te volgen. Het is heel bijzonder dat we als dojo en zo'n korte stamboom lijn hebben naar de Japanse grootmeesters! Budocentrum Junansei heeft Aikidolessen voor volwassenen, pubers en kinderen. Kom gerust langs voor een gratis proefles!

Stamboom
Yoseikan in NL
IMG_6265_edited.jpg
Lessen voor kinderen

Aangesloten bij de bond

Budocentrum Junansei is met het Ju-Jutsu aangesloten bij de landelijke organisatie Aikidobond Nederland. Deze is weer aangesloten bij NOC*NSF.

 

In Nederland zijn bijna alle Aikidostijlen verenigt in de Aikidobond Nederland. De stijlen zijn aparte secties van de bond. Lid worden van de bond loopt dus via de sectie van de eigen stijl, in ons geval via de Sectie Yoseikan-Aikido. Langs deze weg is Junansei weer aangesloten bij het NOC*NSF. Het lidmaatschap van de bond staat los van het abonnement van Budocentrum Junansei. Aikidobond Nederland dient het algemene belang van de sport, regelt een aantal administratieve zaken en faciliteert geaccrediteerde lerarenopleidingen. Daardoor kan het lesgevend kader binnen de sectie zich volledig bezig houden met de trainingen op de mat!

Wij adviseren volwassen Aikidoka's om vanaf gele band lid te worden van de Sectie of van Aikidobond Nederland. 

De sectie faciliteert een aantal keer per jaar trainingsstages, twee keer per jaar landelijke examens vanaf 1e kyu, een keer per jaar een demonstratiewedstrijd (embukai) voor alle aangesloten scholen en een barbecue voor alle leden. Lid worden kan via www.yoseikanaikido.nl en info en filmpjes zijn ook te vinden op Facebook/Instagram en Youtube! 

Aangesloten bij de bond
bottom of page