Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

Contributie

Betaling van de contributie gaat via automatische incasso. De incasse zal iedere maand rond de 1e plaatsvinden door Budocentrum Junansei met rekeningnummer IBAN NL97 RABO 0334 8744 16. We zullen 11x per jaar incasseren, en één maand in de zomervakantie niet. Wijzigingen in contributie en incassodatum worden altijd vooraf gecommuniceerd. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.